WINTERFEST 2023

Cea de-a șasea ediție Winterfest dezmorțește peisajul lipsit de culoare al iernii și face din distracție sărbătoare națională, prin două evenimente distincte, gata să-ți arate toate nuanțele adrenalinei și ale relaxării.

So, în 2023, check in-ul pentru cele 2 weekenduri de pomină îl facem în luna februarie, când te așteptăm cu o avalanșă de experiențe și emoții intense, la ceea ce ai putea numi euforia iernii.

Pentru primul eveniment ești invitat pe 17-19 februarie pe Pârtia Mărișel, Cluj, unde, fie că ești pasionat de sporturi de iarnă, fie iubitor de zăpadă, ți-am pregătit o serie de competiții sportive și concursuri cu premii d-alea șmechere.

Campionatul distracției, sau cel de-al doilea eveniment Winterfest, se va ține pe Pârtia Veverița din Vatra Dornei în weekendul 3-5 martie. După încălzirea de la Mărișel, aici te vor aștepta alte două întreceri sportive de ski și snowboarding, încheiate cum se cuvine cu o petrecere pe ritmuri electronice.

WINTERFEST PREVIEW DAYS

17-19 februarie
Mărișel, Cluj

WINTERFEST 2023

3-5 martie
Pârtia Veverița
Vatra Dornei

Regulament Winterfest 2023

Organizatorul poate modifica unilateral orele de începere și de finalizare a evenimentelor/concertelo /concursurilor din cadrul festivalului, precum și ordinea de performare a fiecărui artist, fără ca această modificare să fie susceptibilă de a cauza orice fel de prejudiciu oricărui participant.

1. OBIECTELE INTERZISE ÎN FESTIVAL:

  • Droguri și substanțe interzise;
  • Arme, muniție, cuțite sau obiecte contondente;
  • Băuturi și mâncare de orice fel;

2. ORGANIZATORUL ŞI EVENIMENTUL

Winterfest România 2023

  • Winterfest Mărișel (10-12 Februarie)
    • Concursuri de ski & snowboard
  • Winterfest Vatra Dornei (24-26 Februarie)

SC Oae Events SRL / CUI: 34813598 / ROONRC.J40/17603/23.12.2019

3. DISPOZIȚII GENERALE

3.1. Prezentul Regulament se aplică cu privire la organizarea și desfășurarea evenimentelor Winterfest (în continuare Festivalul), organizat de SC OAE EVENTS SRL (intitulat în continuare Organizator).

3.2.  Regulamentul conține prevederile pe care fiecare participant al evenimentului trebuie să le respecte și obligațiile acestuia în relația cu Organizatorul și ceilalți participanți la Festival.

3.3.  Regulamentul poate fi găsit pe www.winterfestromania.ro/regulament

3.4. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica oricând acest Regulament, fără o înştiinţare în prealabil a Participantului. Orice modificare va fi afișată pe site-ul evenimentului www.winterfestromania.ro și la intrarea în locul de desfășurare a evenimentului, fiind de imediată aplicare după momentul afișării.

3.5.  Prin cumpărarea unui bilet, Participantul declară că a citit, a înțeles și se obligă să respecte acest Regulament.

4. CATEGORII DE BILETE ȘI ACHIZIȚIONAREA ACESTORA

4.1. Biletele pot fi achiziționate exclusiv online de pe site-ul www.winterfestromania.ro dar si de pe site-ul altor parteneri.

4.2.  Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica preţul biletelor fără o înştiinţare în prealabil.

4.3.  Categoriile de bilete sunt următoarele:

  • General Pass Vatra Dornei (Acces eveniment pe toată perioada desfășurării)
  • VIP Vatra Dornei (Acces eveniment pe toată perioada desfășurării + Acces zonă încălzită, acoperită + Acces bar premium)

4.5.  Biletele achiziționate pentru aceste evenimente nu se returnează, achiziţionarea de bilete la spectacole fiind exceptată de la aplicarea dreptului de retragere reglementat de OUG 34/2014, în conformitate cu art. 16 lit. l) din acest act normativ.

4.6.  Dacă evenimentul se amână din cauza pandemiei de COVID19 – biletele rămân valabile pentru data stabilită ulterior.

4.7. Accesul persoanelor cu vârsta sub 10 ani este gratuit.

4.8.  Biletele sunt nominale.

5. PARTICIPAREA LA EVENIMENT

5.1.  Accesul în festival se face doar pe baza unei brățări/card de acces oferit de Organizator la intrarea în festival, în baza biletului/invitației valabile. Doar o brăţară intactă/un card de acces, asigură participantului dreptul de a intra în zona de festival. Organizatorul îşi rezervă dreptul (prin colaboratorii săi) de a verifica ori de câte ori apreciază necesar brățările/cardurile de acces, în zona de festival și la intrarea în festival. Menținerea integrității brățării/cardului de acces este responsabilitatea exclusivă a participantului, acesta fiind singurul răspunzător în cazul pierderii, avarierii sau distrugerii acestora.

5.2.  Toți participanții la eveniment vor avea asupra lor un act de identitate valid, în scopul verificării conformității biletului/invitației și validării acestuia.

5.3.  Persoanele cu vârsta cuprinsă între 14 și 18 ani vor putea intra în incinta festivalului numai pe baza unei declarații din partea părinților sau a reprezentanților legali prin care li se permite participarea. Organizatorul nu își asumă nicio răspundere referitor la verificarea semnăturilor, respectiv la modalitatea de semnare a declarațiilor, aceste aspecte rămânând în sarcina/răspunderea persoanelor care prezintă declarațiile.

6. DESFĂȘURAREA EVENIMENTULUI

6.1. Zona de festival Vatra Dornei  – Stadionul Municipal din Vatra Dornei.

6.2. Zona de festival Mărișel – Platoul principal din Stațiunea Mărișel.

6.3. În momentul intrării în festival, participantul ia la cunoștință acest regulament.

6.4. Participanţii nu pot introduce alcool, mâncare sau alte lichide de orice fel în perimetrul festivalului.

7. REGULI DE CONDUITĂ ÎN CADRUL FESTIVALULUI WINTERFEST

7.1. Toţi participanţii trebuie să respecte regulile sociale, legile şi cele enumerate în acest Regulament. Participanţilor nu le este permis să desfăşoare niciun fel de activităţi care ar putea să pună în pericol sau să afecteze în orice mod siguranţa sau drepturile celorlalţi participanţi. Organizatorul nu îşi asumă răspunderea pentru eventualele prejudicii (materiale sau fizice) cauzate prin nerespectarea Regulamentului şi va putea solicita despăgubiri persoanelor vinovate de încălcarea acestuia.

7.2. Traficul sau consumul de droguri este ilegal, strict interzis şi va fi pedepsit conform legilor în vigoare. În cazul în care o persoană va fi descoperită posedând/consumând substanțe ilegale asupra sa, va fi scoasă în afara festivalului imediat, iar brățara de acces/cardul de acces va fi confiscată.

7.3. Pe perioada festivalului Organizatorul, partenerii Organizatorului sau presa acreditată au dreptul de a înregistra şi fotografia evenimentul. Participanţii iau la cunoştinţă că există posibilitatea de a apărea în astfel de materiale, fără a putea emite pretenţii asupra drepturilor cu privire la respectivele materiale. Organizatorul are dreptul de a folosi aceste materiale, de a le publica pe website-uri, diverse canale sau pe social media (ex.: Youtube, Facebook, Instagram etc.) şi de a le utiliza în campanii publicitare fără a compensa  în vreun fel participantul.

7.4. Participanţii au dreptul să filmeze şi să fotografieze zonele în care au acces, însă pot folosi aceste material exclusiv în scop personal. Participanților le este permis să facă publice pozele și filmările din cadrul festivalului, doar în măsura în care acestea nu afectează dreptul la imagine al celorlalți participanți sau drepturile Organizatorului. De asemenea, participanții vor avea în vedere că pentru anumite activități/spectacole/concerte Organizatorul poate restricționa sau interzice filmarea și/sau fotografierea, la solicitarea managementului artiștilor, caz în care va anunța aceste situații prin mijloace proprii de comunicare (website, social media, mesaje, prin intermediul coordonatorilor de eveniment din interiorul evenimentului etc). În caz de nerespectare a acestei obligații, Organizatorul va solicita participantului să înceteze activitatea nepermisă/ să șteargă postările publice, sub sancțiunea suportării integrale a prejudiciilor astfel produse.

7.5. Participanţii iau la cunoştinţă că în incinta festivalului este interzisă orice activitate comercială sau de publicitate, precum și promovarea unor produse, servicii, activități, idei, mișcări culturale sau politice, fără acordul scris al Organizatorului.

7.6. Minorilor le este interzisă servirea şi consumul de băuturi alcoolice.

7.7. În cazul în care vor fi identificați minori sub 14 ani care nu sunt însoțiți, Organizatorul va sesiza organele competente.

8. SECURITATE. PRIM AJUTOR

8.1. În interiorul perimetrului festivalului Organizatorul asigură securitatea și paza printr-un partener calificat şi acreditat să facă acest lucru. În timpul evenimentului, participanţii sunt obligaţi să respecte agenţii de securitate, să colaboreze cu aceştia şi să le respecte instrucţiunile în caz de urgenţă.

8.2. În caz de incident, de violență sau de punere în pericol a integrității corporale a altor persoane, personalul care asigură securitatea va putea decide evacuarea persoanelor implicate din incinta în care se desfășoară evenimentul.

9. PLATA PENTRU SERVICII ȘI PRODUSE ÎN CADRUL FESTIVALULUI

9.1. Orice achiziție în cadrul festivalului se face cu CARDUL DE ACCES. Fiecare participant primește acest card la intrare în festival, împreună cu brățara de acces. Cardul poate fi încărcat cu bani la orice punct de TOP UP din festival.

10. RESPONSABILITĂŢI

10.1. Organizatorul garantează accesul şi utilizarea serviciilor din cadrul festivalului oricărui participant, care deține un bilet valid.

10.2. Datele de desfăşurare ale festivalului pot fi modificate unilateral de Organizator în caz de forţă majoră sau caz fortuit. Datele festivalului nu vor fi schimbate în cazul unor condiţii meteorologice minore (ploi, zile înnorate etc.)

10.3. În caz de război, revoltă, atac terorist, demonstraţii, embargo economic, accident, incendiu, dezastru natural, cutremur, inundaţie, scurtcircuit major, epidemii, rezoluţii oficiale sau alte cazuri ce nu pot fi prevăzute sau nu pot fi controlate de Organizator sau de participant, niciuna dintre părţi nu este obligată să respecte obligaţiile din prezentul regulament.

10.4. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica orele programului muzical. Participantul nu are dreptul de a cere despăgubiri în cazul acestor modificări.

10.5. Organizatorul nu își asumă responsabilitatea pentru stricăciuni petrecute în perimetrul festivalului, care nu au fost cauză a unei organizări defectuoase sau cu neglijența acestuia sau care au fost cauzate de evenimente meteorologice severe.

10.6. După ce participantul a primit brăţara/cardul de acces, Organizatorul nu mai este responsabil pentru integritatea acesteia. Participantul nu are dreptul de a cere despăgubiri datorită pierderii sau distrugerii brăţării.

10.7. Organizatorul nu este responsabil pentru acţiuni ce se petrec în afara zonei festivalului.

10.8. Participanții vor fi ținuți răspunzători pentru toate prejudiciile provocate Organizatorului, colaboratorilor acestuia sau terților prin nerespectarea dispozițiilor legale sau a prevederilor prezentului regulament.

10.9. Organizatorul are dreptul, cu efect imediat, de a interzice accesul unui participant în zona de festival total sau parţial, sau de a invita participantul să părăsească festivalul, în cazul încălcării regulamentului prezent sau a unei legi în vigoare din România.

11.PROPRIETATE INTELECTUALĂ

Organizatorul deține toate drepturile de proprietate intelectuală asupra numelor comerciale, siglei, adreselor de e-mail, nume de domenii sau URL, semnelor utilizate în corespondență, baza de date, elemente grafice, e-mail, cărți de vizită și alte materiale, semnelor, logo-urilor, mărci precum şi asupra materialelor, textelor şi a tuturor informaţiilor, indiferent dacă acestea sunt înregistrate sau nu, de pe www.winterfestromania.ro sau alte canale/platforme online în legătură cu festivalul. Acestea nu vor putea fi utilizate, transferate, cesionate, modificate sau distribuite fără acordul expres, exprimat în scris al Organizatorului.