REGULAMENT WINTERFEST ROMÂNIA

Organizatorul poate modifica unilateral orele de începere și de finalizare a evenimentelor/concertelor/concursurilor din cadrul festivalului, precum și ordinea de performare a fiecărui artist, fără ca această modificare să fie susceptibilă de a cauza orice fel de prejudiciu oricărui participant.

Obiecte interzise în zona Apres Ski:

 • MÂNCARE ȘI BĂUTURĂ;
 • DROGURI;
 • CUȚITE ȘI BRICEGE CU LAMA MAI MARE DE 6 CM;
 • ARME (INDIFERENT DACĂ SUNT SAU NU LEGAL DEȚINUTE), EXPLOZIBIL ETC.;
 • ALCOOL;
 • MATERIALE PUBLICITARE.

1. ORGANIZATORUL ŞI EVENIMENTUL

Winterfest România / 13 – 16 Februarie 2020 / Stațiunea Parâng, Petroșani, Județul Hunedoara, România

SC Oae Events SRL

CUI: 34813598

ROONRC.J40/17603/23.12.2019

2. DISPOZIȚII GENERALE

2.1. Prezentul Regulament se aplică cu privire la organizarea și desfășurarea evenimentului Winterfest România (în continuare Festivalul), organizat de SC OAE EVENTS SRL (intitulat în continuare Organizator).

2.2. Regulamentul conține prevederile pe care fiecare participant al evenimentului trebuie să le respecte și obligațiile acestuia în relația cu Organizatorul și ceilalți participanți la Festival.

2.3. Regulamentul poate fi găsit pe www.winterfestromania.ro/regulament

2.4. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica oricând acest Regulament, fără o înştiinţare în prealabil a Participantului. Orice modificare va fi afișată pe site-ul evenimentului www.winterfestromania.ro și la intrarea în locul de desfășurare a evenimentului, fiind de imediată aplicare după momentul afișării.

2.5. Prin cumpărarea unui bilet, Participantul declară că a citit, a înțeles și se obligă să respecte acest Regulament.

3. CATEGORII DE BILETE ȘI ACHIZIȚIONAREA ACESTORA

A. CATEGORII DE BILETE

3.1 Biletele pot fi achiziționate exclusiv online de pe site-ul www.winterfestromania.ro

3.2 Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica preţul biletelor fără o înştiinţare în prealabil.

3.3 Participanții pot opta pentru mai multe tipuri de bilete, respectiv:

 • General Access (abonament pe toată durata festivalului, fără cazare)
 • General Access 01 (bilet pentru joi 13 Februarie, fără cazare)
 • General Access 02 (bilet pentru vineri 14 Februarie, fără cazare)
 • General Access 03 (bilet pentru sâmbătă 15 Februarie, fără cazare)
 • UPGRADE Accommodation (Cazare aleatorie în una dintre locațiile partenere)
 • UPGRADE: Ski & Snow Equipment (Închiriere echipament ski/snowboard)
 • UPGRADE: Ski & Snow Courses (cursuri ski/snowboard)
 • UPGRADE: Ski Pass (acces pe toate instalațiile de cablu din stațiune)

3.4 Descrierea biletelor

Winterfest GA include:

 • acces în cadrul festivalului
 • acces petreceri (13, 14, 15 februarie)
 • acces concert (15 februarie)
 • acces Apres-Ski, concursuri de ski și snowboarding, activități pe pârtie și alte surprize.

*accesul se face doar cu telescaunul*

Bilete achiziționate pentru acest eveniment nu se returnează, achiziţionarea de bilete la spectacole fiind exceptată de la aplicarea dreptului de retragere reglementat de OUG 34/2014, în conformitate cu art. 16 lit. l) din acest act normativ.

UPGRADE: Ski Pass

Acest upgrade este valabil doar împreună cu biletul Winterfest General Access.

* valabil în perioada 13-16 februarie

UPGRADE: Ski & Snow Equipment

Acest upgrade este valabil doar împreună cu biletul Winterfest General Access. Oferă posibilitatea de a închiria echipamente de ski sau snowboarding pe toată perioada festivalului (13-16 februarie):

Echipament Ski: clăpari, skiuri, bețe.

Echipament Snowboarding: boots și placă.

* valabil în perioada 13-16 februarie

UPGRADE: Ski & Snow Courses

Acest upgrade este valabil doar împreună cu biletul Winterfest General Access. Oferă ocazia de a lua parte la cursuri de ski și snowboarding alături de instructorii Winterfest.

* în perioada 14-15 februarie.

UPGRADE: Accommodation 2,3,4,5,6,7,8,9

Acest upgrade este valabil doar împreună cu biletul Winterfest General Access. Cameră de 2,3,4,5,6,7,8 sau 9 persoane cu baie proprie în una din locațiile partenere Winterfest (*prețul este pentru o cameră, pentru toate zilele de festival).

3.5 Minorii sub 14 ani vor avea acces gratuit în festival însoțiți de minim un adult care să dețină GENERAL ACCES. De asemenea, aceștia beneficiază de 50% reducere la SKIPASS și pot beneficia de CURSURI DE SKI ȘI SNOWBOARD cât și ECHIPAMENT la preț întreg.

3.6 Minorii între 14 și 18 ani vor avea acces în festival doar dacă prezintă la intrarea în festival biletul GENERAL ACCES, acordul parental semnat în dublu exemplar de minim unul din tutorii legali și buletinul.

3.7 Este permisă schimbarea datelor de pe bilet cu ajutorul organizatorilor (prin trimiterea unui email la adresa: contact@winterfestromania.ro)

3.8 În cazul în care vor fi descoperite bilete/invitații/brățări contrafăcute sau falsificate, Organizatorul va sesiza organele de urmărire penală competente.

3.9 Biletele cumpărate nu pot fi înlocuite, iar contravaloarea lor nu poate fi restituită.

B. CUMPĂRAREA BILETELOR

Cumpărarea online a biletelor se poate face exclusiv online, fie de pe www.winterfestromania.ro folosind sistemul de plăţi online euplatesc.ro. Plata se face doar prin card, iar biletul va fi emis doar în momentul în care plata a fost confirmată de către euplatesc.ro. Ulterior participanții vor primi biletul în format online prin email. Biletele sunt nominale.

4. PARTICIPAREA LA EVENIMENT

4.1 Brățări și carduri de acces

Posibilități de acces:

 • Brățara albastră – Ski Pass
 • Brățara mov – Access Joi
 • Brățara verde – Access Vineri
 • Brățara portocalie – Access Sâmbătă
 • Card Winterfest – General Access toată perioada
 • Card W / A – General Access artiști și sponsori
 • Card W / S – General Access organizatori și voluntari

Zone de Check-In

 • Zona de îmbarcare Telescaunul Vechi – Check-in General Access
 • Zona de îmbarcare Intermediară – Check-in General Access și Accommodation
 • Zona de debarcare Telescaunul Vechi – Check-in General Access și Accommodation
 • Zona de achiziționare bilete – Cabana Telescaun

4.2. Check In – Accesul în festival se face doar pe baza unei brățări/card de acces oferit de Organizator la intrarea în festival, în baza biletului/invitației valabile. Doar o brăţară intactă/un card de acces, asigură participantului dreptul de a intra în perimetrul Apres Ski. Organizatorul îşi rezervă dreptul (prin colaboratorii săi) de a verifica ori de câte ori apreciază necesar brățările/cardurile de acces, atât la intrarea în incinta Apres Ski-ului cât şi pe tot perimetrul festivalului. Menținerea integrității
brățării/cardului de acces este responsabilitatea exclusivă a participantului, acesta fiind singurul răspunzător în cazul pierderii, avarierii sau distrugerii acestora.

4.3. Toți participanții la eveniment vor avea asupra lor un act de identitate valid, în scopul verificării conformității biletului/invitației și validarii acestuia.

4.4. Persoanele cu vârsta cuprinsă între 14 și 18 ani vor putea intra în incinta festivalului numai pe baza unei declarații din partea părinților sau a reprezentanților legali prin care li se permite participarea, care poate fi descărcată aici. Organizatorul nu își asumă nicio răspundere referitor la verificarea semnăturilor, respectiv la modalitatea de semnare a declarațiilor, aceste aspecte rămânând în sarcina/răspunderea persoanelor care prezintă declarațiile

5. DESFĂȘURAREA EVENIMENTULUI

5.1. Zonele de festival:

 • Pârtia Europarâng – Apres Ski / Petreceri / Concerte
 • Platoul Școala Sportivă – Crazy Wolf PlayGround
 • Platoul Școala Sportivă – SnowVolley
 • Pârtia Europarâng – Winterfest Cup
 • Pârtia A și Pârtia B – Pedalează pe Zăpadă

5.2. Singura zona în care se verifică brățările de acces este zona Apres Ski/Petreceri/Concerte.

5.3. În momentul intrării în festival, participantul ia la cunoștință acest regulament.

5.4. Participanţii nu pot introduce alcool, mâncare sau alte lichide de orice fel în perimetrul festivalului.

5.5. Zona Crazy Wolf PlayGround este cu acces liber pentru toți turiștii din stațiune.

5.6. La concursurile Cupa Winterfest/Pedalează pe Zăpadă/Snow Volley pot participa doar persoanele care s-au înscris înainte de eveniment, respectând regulamentele prezentate.

5.7. Biletul Ski & Snow Equipment se folosește doar la centrele de închiriere „ La Răzvan” (Platou principal) și „Taho” (Platou intermediar) prin prezentarea biletului și a unui act de identitate.

5.8. Biletul Ski Pass se folosește la toate instalațiile pe cablu din stațiune, prin prezentarea brățării speciale pentru acest bilet.

5.9. Instalațiile pe cablu din stațiune funcționează în funcție de condițiile meteorologice; proprietarii pot schimba intervalul de funcționare fără să anunțe acest aspect.

6. REGULI DE CONDUITĂ ÎN CADRUL FESTIVALULUI

6.1. Toţi participanţii trebuie să respecte regulile sociale, legile şi cele enumerate în acest Regulament. Participanţilor nu le este permis să desfăşoare niciun fel de activităţi care ar putea să pună în pericol sau să afecteze în orice mod siguranţa sau drepturile celorlalţi participanţi. Organizatorul nu îşi asumă răspunderea pentru eventualele prejudicii (materiale sau fizice) cauzate prin nerespectarea Regulamentului şi va putea solicita despăgubiri persoanelor vinovate de încălcarea acestuia.

6.2. Traficul sau consumul de droguri este ilegal, strict interzis şi va fi pedepsit conform legilor în vigoare. În cazul în care o persoană va fi descoperită posedând/consumând substanțe ilegale asupra sa, va fi scoasă în afara festivalului imediat, iar brățara de acces/cardul de acces va fi confiscată.

6.3. Pe perioada festivalului Organizatorul, partenerii Organizatorului sau presa acreditată au dreptul de a înregistra şi fotografia evenimentul. Participanţii iau la cunoştinţă că există posibilitatea de a apărea în astfel de materiale, fără a putea emite pretenţii asupra drepturilor cu privire la respectivele materiale. Organizatorul are dreptul de a folosi aceste materiale, de a le publica pe website-uri, diverse canale sau pe social media (ex.: Youtube, Facebook, Instagram etc.) şi de a le utiliza în campanii publicitare fără a compensa în vreun fel participantul.

6.4. Participanţii au dreptul să filmeze şi să fotografieze zonele în care au acces, însă pot folosi aceste material exclusiv în scop personal. Participanților le este permis să facă publice pozele și filmările din cadrul festivalului, doar în măsura în care acestea nu afectează dreptul la imagine al celorlalți participanți sau drepturile Organizatorului. De asemenea, participanții vor avea în vedere că pentru anumite activități/spectacole/concerte Organizatorul poate restricționa sau interzice filmarea și/sau fotografierea, la solicitarea managementului artiștilor, caz în care va anunța aceste situații prin mijloace proprii de comunicare (website, social media, mesaje, prin intermediul coordonatorilor de eveniment din interiorul evenimentului etc).. În caz de nerespectarea a acestei obligații, Organizatorul va solicita participantului să înceteze activitatea nepermisă/ să șteargă postările publice, sub sancțiunea suportării integrale a prejudiciilor astfel produse.

6.5. Participanţii iau la cunoştinţă că în incinta festivalului este interzisă orice activitate comercială sau de publicitate, precum și promovarea unor produse, servicii, activități, idei, mișcări culturale sau politice, fără acordul scris al Organizatorului.

6.6. Minorilor le este interzisă servirea şi consumul de băuturi alcoolice.

6.7. În cazul în care vor fi identificați minori sub 14 ani care nu sunt însoțiți, Organizatorul va sesiza organele competente.

7. SECURITATE. PRIM AJUTOR

7.1. În interiorul perimetrului festivalului Organizatorul asigură securitatea și paza printr-un partener calificat şi acreditat să facă acest lucru. În timpul evenimentului, participanţii sunt obligaţi să respecte agenţii de securitate, să colaboreze cu aceştia şi să le respecte instrucţiunile în caz de urgenţă.

7.2. În caz de incident, de violență sau de punere în pericol a integrității corporale a altor persoane, personalul care asigură securitatea va putea decide evacuarea persoanelor implicate din incinta în care se desfășoară evenimentul.

8. PLATA PENTRU SERVICII ȘI PRODUSE ÎN CADRUL FESTIVALULUI

8.1. Jetonul este modalitatea de plata pentru achiziționarea produselor din cadrul barurilor Apres Ski.

8.2. Jetoanele se achiziționează de la punctele special amenajate din cadrul Apres Ski-ului. 8.3. Plata jetoanelor se poate face cash sau cu cadrul.

9. GARANŢII ŞI RESPONSABILITĂŢI

9.1. Organizatorul garantează accesul şi utilizarea serviciilor din cadrul festivalului oricărui participant, care deține un bilet valid.

9.2. Datele de desfăşurare ale festivalului pot fi modificate unilateral de Organizator în caz de forţă majoră sau caz fortuit. Datele festivalului nu vor fi schimbate în cazul unor condiţii meteorologice minore (ploi, zile înnorate etc.)

9.3. În caz de război, revoltă, atac terorist, demonstraţii, embargo economic, accident, incendiu, dezastru natural, cutremur, inundaţie, scurtcircuit major, epidemii, rezoluţii oficiale sau alte cazuri ce nu pot fi prevăzute sau nu pot fi controlate de Organizator sau de participant, niciuna dintre părţi nu este obligată să respecte obligaţiile din prezentul regulament.

9.4. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica orele programului muzical. Participantul nu are dreptul de a cere despăgubiri în cazul acestor modificări.

9.5. Organizatorul nu își asumă responsabilitatea pentru stricăciuni petrecute în perimetrul festivalului, care nu au fost cauză a unei organizări defectuoase sau cu neglijență acestuia sau care au fost cauzate de evenimente meteorologice severe.

9.6. După ce participantul a primit brăţara/cardul de acces, Organizatorul nu mai este responsabil pentru integritatea acesteia. Participantul nu are dreptul de a cere despăgubiri datorită pierderii sau distrugerii brăţării.

9.7. Organizatorul nu este responsabil pentru acţiuni ce se petrec în afara zonei festivalului.

9.8. Participanții vor fi ținuți răspunzători pentru orice și toate prejudiciile provocate Organizatorului, colaboratorilor acestuia sau terților prin nerespectarea dispozițiilor legale sau a prevederilor prezentului regulament.

9.9. Organizatorul are dreptul, cu efect imediat, de a interzice accesul unui participant în incinta Apres Ski-ului total sau parţial, sau de a invita participantul să părăsească incinta Apres Ski-ului, în cazul încălcării regulamentului prezent sau a unei legi în vigoare din România.

10. PROPRIETATE INTELECTUALĂ
Organizatorul deține toate drepturile de proprietate intelectuala asupra numelor comerciale, siglei, adreselor de e-mail, nume de domenii sau URL, semnelor utilizate în corespondență, baza de date, elemente grafice, e-mail, cărți de vizită și alte materiale, semnelor, logo-urilor, mărci precum şi asupra materialelor, textelor şi a tuturor informaţiilor, indiferent dacă acestea sunt înregistrate sau nu, de pe
www.winterfestromania.ro sau alte canale/platforme online în legatura cu festivalul. Acestea nu vor putea fi utilizate, transferate, cesionate, modificate sau distribuite fără acordul expres, exprimat în scris al Organizatorului.

IA-ȚI BILET LA WINTERFEST 2020!

Ai parte de un preț special dacă îți iei bilet din timp

Menu